Aktualności

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO W OPOLU

W związku z powtarzającymi się interwencjami związanymi z niewłaściwym użytkowaniem butli gazowych LPG w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wyposażonych w instalację gazu ziemnego, zlokalizowanych  na  terenie  powiatu  opolskiego  przypomina  się  o  zakazie  stosowania w  jednym budynku gazu płynnego LPG (propan-butan) i gazu z sieci gazowej (gaz ziemny).

 

Zgodnie  z treścią  § 157 pkt  5 i  6 Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z 12 kwietnia  2002  roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie instalacje gazowe zasilane gazem ptynnym mogą być wykonywane tylko w budynkach niskich, przy czym zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. Wskazać w tym miejscu należy również § 8 cytowanego rozporządzenia, w którym  zawarto  definicję  budynku  niskiego tj.: budynku do 12 m wysokości włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalnego o  wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie.

Poniżej pełna treść komunikatu

 

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Opolskiego w Opolu (PDF, 1,14 MB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2020-07-27 11:46 Liczba pobrań: 4

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2020-08-07 08:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 57 956 704