Aktualności

Antoniów: Magdalena Kotula nowym sołtysem

fot. JN

4 grudnia w świetlicy wiejskiej „Nasz zapiecek” w Antoniowie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, w którego porządku znalazło się sprawozdanie z działalności za okres kadencji, wybór sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję oraz pytania i wolne wnioski. Poza mieszkańcami, w zebraniu wzięli udział: burmistrz Ozimka Jan Labus, radny Rady Powiatu Antoni Gryc, radny Rady Miejskiej Marcin Kowalewski, sołtys Joachim Białecki i przewodnicząca Rady Sołeckiej Magdalena Kotula.

Sprawozdanie z czteroletniej kadencji złożyła Magdalena Kotula. W roku 2015 zrealizowano zadania za kwotę 23.983,17 zł, w 2016 – za 23.733,46 zł, w 2017 – za 26.175,72 zł, a w 2018 zaplanowano i wykonano zadania na łączną kwotę 29.318 zł. W głosowaniu wzięły udział 73 osoby. Na sołtysa kandydowali: sprawujący dotychczas tę funkcję Joachim Białecki oraz Magdalena Kotula. Nowym sołtysem została Magdalena Kutula, która otrzymała 60 głosów. Wybrano również 9-osobową Radę Sołecką w składzie: Magdalena Datko, Anna Pludra, Mariola Warzecha, Piotr Ledwig, Marian Wróbel, Beata Jędrysiak, Damian Gonsior, Marek Makuch i Rafał Bator. Na przewodniczącego Rady Sołeckiej wybrano Marka Makucha.

J. Niesłony  

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2019-07-19 10:26
  • |
  • Licznik odwiedzin: 51 637 385