Modernizacja dwóch przejść dla pieszych na DW 463 w Ozimku. Bezpieczna droga do żłobka, przedszkola, szkoły i pracy – ul. Wyzwolenia 10 i 24

Gmina Ozimek otrzyma dofinansowanie z „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” na modernizację dwóch przejść dla pieszych na ul. Wyzwolenia w Ozimku.

Porozumienie w sprawie dofinansowania pomiędzy Gminą Ozimek, a Urzędem Wojewódzkim podpisano 3 lipca 2024 r.

Całkowita wartość projektu: 116 300,00 zł

Dofinansowanie: 100 000,00 zł

Lokalizacja przejść dla pieszych: Droga Wojewódzka DW 463, Ozimek, ul. Wyzwolenia 10 i 24.

W ramach projektu przewidziano:

  1. Modernizację dwóch przejść dla pieszych polegająca na:

1) budowie linii kablowej zasilającej projektowane oświetlenie;

2) budowie słupów oświetleniowych aluminiowych dla oświetlenia przejścia dla pieszych h=6m wraz z wysięgnikiem;

3) montażu opraw oświetleniowych LED doświetlających przejście dla pieszych z zastosowaniem układu optycznego prawostronnego;

4) montażu aktywnych punktowych elementów odblaskowych w jezdni LED po 7 szt. dla każdego pasa ruchu;

5) montażu radarowych detektorów ruchu na słupie oświetleniowym;

6) montażu indukcyjnych detektorów ruchu w płycie integracyjnej chodnikowej;

7) montażu lamp ostrzegawczych LED na słupie oświetleniowym;

8) montażu znaków aktywnych D-6 „chodzący ludzik”;

9) montażu aktywnej listwy LED w chodniku;

10) budowie szafy sterowniczej wraz z wyposażeniem;

11) dostosowaniu chodnika wraz z zastosowaniem płyt ostrzegawczych/kierunkowych integracyjnych;

12) wykonaniu/odtworzeniu znakowania poziomego grubowarstwowego wykonanego w technologii chemoutwardzalnej strukturalnej.

Realizacja modernizacji wraz z doświetleniem jednocześnie tych dwóch przejść w ciągu drogi wojewódzkiej będzie kompleksowym działaniem, które poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych.

  1. Działania edukacyjno – profilaktycznemające na celu naukę odpowiedniego zachowania podczas przechodzenia przez jezdnię oraz uświadomienie zagrożeń w ruchu drogowym.

W ramach działań profilaktycznych w Szkole Podstawowej nr 3 zaplanowano zakupy pomocy dydaktycznych niezbędnych do ich organizacji i przeprowadzenia.

Galeria
 do góry