Opolska Izba Gospodarcza rozpoczęła realizację projektu pt. “Otoczenie wsparciem na rynku pracy"

Opolska Izba Gospodarcza rozpoczęła realizację projektu pt. “Otoczenie wsparciem na rynku pracy". Działanie 5.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu państwa.

 

Celem głównym projektu jest wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Wsparciem objęte zostaną kobiety, jak również osoby z ich najbliższego otoczenia.

Miejsce realizacji projektu: powiaty: krapkowicki, oleski, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski i namysłowski oraz miasto Opole.

Pierwszy nabór osób chętnych do udziału w projekcie rozpocznie się w lipcu. Realizacja do 28.02.2025 r.

Wartość projektu: 100 000 zł, w tym 85 000 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 do góry