Dnia 27 czerwca br. Gmina Ozimek zawarła umowę z Opolskim Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej S.A. na zadanie pn. „Świadczenie usług przewozowych w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Ozimek”.

Wykonawca będzie świadczył usługę na 7 trasach przez okres 6 miesięcy. Szacowana ilość wozokilometrów do wykonania w okresie trwania umowy to ok. 57 343 wozokilometrów.

Szacowany roczny koszt usługi to – 360 689,99 zł, który jest częściowo dofinansowany z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

 W ramach zadania uruchamiamy 21 kursów na 7 liniach autobusowych:

  • Linia nr 1 - trasa: Ozimek – Chobie - Mnichus przez Grodziec;
  • Linia nr 1k - trasa: Ozimek – Chobie - Mnichus przez Grodziec + Szkoła SP3;
  • Linia nr 2 - trasa: Ozimek – Ozimek przez Krasiejów, Krzyżowa Dolina;
  • Linia nr 2k - trasa: Ozimek – Ozimek przez Krasiejów, Krzyżowa Dolina + Szkoła SP3;
  • Linia nr 3 - trasa: Ozimek – Ozimek przez Schodnia, Pustków, Szczedrzyk + Szkoła SP3;
  • Linia nr 4 - trasa: Ozimek – Ozimek przez Antoniów, Jedlice, Biestrzynnik, Dylaki;
  • Linia nr 4K - trasa: Ozimek – Ozimek przez Antoniów, Jedlice, Biestrzynnik, Dylaki + SP3.

Na stronie internetowej www.ozimek.pl zamieszczono rozkłady jazdy dla poszczególnych linii autobusowych.

Dzięki kontynuacji transportu publicznego mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości naszej gminy, nadal będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do miejsc pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury.

Utworzona siatka połączeń autobusowych od 2 lat tworzy możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

 do góry