Zakończyły się końcowe odbiory ścieżki rowerowej łączącej Wyspę Rehdanz’a w Ozimku z ul. Opolską w Nowej Schodni. Mieszkańcy od wielu lat zabiegali o realizację tej inwestycji, która jest ważnym elementem kompleksowej sieci ścieżek rowerowych w Gminie Ozimek.

W ramach inwestycji powstała ścieżka oraz parking Bike&Ride z tablicą interaktywną, centrum przesiadkowe oraz miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, które zostały zlokalizowane w okolicy PKP w Ozimku.

Trasa ścieżki przebiega w ciągu ul. Opolskiej od skrzyżowania z ul. Piotra Kuczki do skrzyżowania z ul. Daniecką o długości 752,90 m, w ciągu ul. Danieckiej od skrzyżowania z ul. Opolską do skrzyżowania z ul. Kolejową długości ok. 991,60 m oraz w ciągu ul. Kolejowej od skrzyżowania z ul. Daniecką do mostu nad rzeką Mała Panew o długości 989,00 m. Łącznie powstało 2 733,50 m nowej ścieżki.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowe BEST-OPEBEL S.C. Marta Katolik Mateusz Wójcik Wiesław Wójcik z Opola.

Zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ulicy Opolskiej w Nowej Schodni” jest współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość inwestycji to 5 150 000,00 zł.

Wartość dofinansowania to 4 892 500,00 zł (95%).

Stawiamy na zieloną transformację Gminy Ozimek. Powstanie centrum przesiadkowego z parkingiem Bike&Ride przy PKP w Ozimku będzie pierwszym krokiem rewitalizacji infrastruktury komunikacyjnej w tym miejscu.

Następnym krokiem będzie rewitalizacja dworca PKP, która rozpocznie się jeszcze w tym roku i przywróci temu zabytkowemu obiektowi dawny blask. W ramach II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Ozimek pozyskała 1 890 000,00 zł dofinansowania na zadanie pn. „Rewitalizacja obiektu dworca kolejowego w Ozimku”. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót.

Galeria
 do góry