Dnia 22 maja odbyło się zebranie wiejskie w Jedlicach. Mieszkańcy zgromadzili się w pomieszczeniu konferencyjnym w hucie szkła, aby wysłuchać sprawozdania sołtys Agnieszki Golonki oraz dokonać wybory przedstawicieli sołectwa na kolejne 5 lat.

Do wyborów na sołtysa zgłoszono jedną kandydatkę – Agnieszkę Golonkę, która została wybrana jednogłośnie.

Do rady sołeckiej wybrano następujące osoby:

  • Justyna Gloger
  • Urszula Jakimiec
  • Emilia Czyrnia

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz rozwoju sołectwa.

Galeria
 do góry