22 maja odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Mnichusie. Sołtys Irena Kokot na początku złożyła sprawozdanie z kadencji 2018-2024.

Podczas swojej wypowiedzi wskazała na najważniejsze inwestycje mijającej kadencji, do których bez wątpienia należała długo oczekiwana przez mieszkańców kanalizacja wsi. W ramach inwestycji powstało 6 438,60 m sieci kanalizacyjnej, 604,47 m przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej (do granicy działki) oraz 791 m sieci wodociągowej. Całkowity koszt to 6 778 800,81 zł, a dofinansowanie: 5 000 000,00 zł.

Ponadto do miejscowości został doprowadzony światłowód, wykonano remonty dróg, doposażono świetlicę i stale podnoszono komfort życia mieszkańców wsi.

W tajnych wyborach na sołtysa wybrano Irenę Kokot na kolejną kadencję.

Nowy skład Rady Sołeckiej Wsi Mnichus tworzą:

  • Jolanta Gaida
  • Marian Buczek
  • Mirela Rabenda

Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek złożył gratulacje sołtysowi i radzie sołeckiej. Do życzeń przyłączył się Radny Powiatowy Antoni Gryc.

Galeria
 do góry