Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które odbyło się 16 maja 2024 r. na kolejną kadencję wybrano Panią Sołtys Julitę Widera. Nie miała kontrkandydata i wygrała jednogłośnie (jeden głos był nieważny).

Przed wyborem zaprezentowała w formie prezentacji podsumowanie najdłuższej w historii, 5-letniej kadencji. Wśród najważniejszych inwestycji wymieniła kanalizację wsi oraz budowę dróg Opolskiej, Krótkiej, Powstańców Śląskich i Rzecznej.

Największym wydarzeniem były Festyn i Dożynki Wiejskie 2023. Impreza przyciągnęła tłumy

Wybrano również skład Rady Sołeckiej na kadencję 2024-2029:

  1. Bernadeta Gonsior
  2. Teresa Machnik-Spyra
  3. Sebastian Lyp
  4. Krystyna Klimas
  5. Martyna Zwolak
  6. Luiza Strzewiczek
  7. Marcel Sladek

Gratulujemy Julicie Widera wyboru na kolejną kadencję. Jednocześnie gratulujemy członkom Rady Soleckiej Wsi Schodnia, których wybrano na kolejną kadencję oraz nowym członkom.

Życzymy realizacji wielu wspaniałych inicjatyw oraz dalszych sukcesów na rzecz rozwoju wsi Schodnia.

Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek przekazał również Sołtys Wsi Schodnia Julicie Widera podziękowania Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły za zaangażowanie w realizację Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

Galeria
 do góry