Na zebranie wyborcze w dniu 15 maja przyszło 37 mieszkańców, którzy zdecydowali kto przez następną kadencję będzie reprezentował wieś wobec samorządu gminnego oraz organizował wydarzenia sołeckie.

W związku z wyborem do Rady Powiatu, dotychczasowa sołtys Magdalena Kotula postanowiła nie kandydować na nową kadencję. Burmistrz Mirosław Wieszołek wręczył jej podziękowanie od Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły za zaangażowanie i udział w Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej.

W sprawozdaniu za okres minionej kadencji dotychczasowa sołtys szczegółowo – rok po roku i zadanie po zadaniu – przedstawiła podejmowane działania i imprezy zorganizowane dla mieszkańców, w tym także koszty poszczególnych przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołeckiego oraz innych źródeł.

Sprawozdanie zostało przyjęte w głosowaniu. Kandydatką na nowego sołtysa została Anna Lubasińska-Tabaczniuk, która w tajnych wyborach otrzymała 36 głosów „za” przy jednym nieważnym, zostając sołtysem Antoniowa na nową kadencję. Wybrano też nową – 9-osobową Radę Sołecką w składzie: Marcin Kowalewski, Tomasz Tabaczniuk, Agata Wójcik-Krzos, Aleksandra Bator, Magdalena Datko, Katarzyna Kazek, Izabela Grys, Grażyna Pańczyk i Patryk Mazur.

Serdeczne gratulacje.

Galeria
 do góry