Zebranie wiejskie w Szczedrzyku zainaugurowało w dniu 7 maja cykl zebrań w sołectwach gminy Ozimek, poświęconych wyborom sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję.

W obecności 68, na 1226 zameldowanych mieszkańców, sołtys Iwona Feliks-Wójcik złożyła sprawozdanie z działalności za okres od 2 marca 2020 do 30 kwietnia 2024 r., ilustrując je przygotowaną prezentacją multimedialną.

Do wyboru sołtysa na następną kadencję zgłoszono tylko jedną kandydaturę. Dotychczasowa sołtys otrzymała 65 na 68 oddanych głosów i tym samym będzie pełnić tę funkcję przez następne pięć lat, wspomagana przez 9-osobową Radę Sołecką, wybraną w tajnym głosowaniu spośród 11 zgłoszonych kandydatów.

Skład Rady Sołeckiej:

  1. Violetta Halupczok
  2. Bożena Ozimek
  3. Magdalena Wesołowska
  4. Oskar Kondziela
  5. Adam Kuboń
  6. Daniel Leś
  7. Krzysztof Knosala
  8. Janusz Wiora
  9. Rafał Mika

W dyskusji na głosy mieszkańców odpowiadali Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek i radny powiatowy Antoni Gryc, a zgłoszone w niej wnioski, dotyczące głównie bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego w Szczedrzyku, przegłosowano w końcowej części zebrania, ujmując je w protokole z zebrania wiejskiego.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Galeria
 do góry