Oferta specjalna Agencji Rozwoju Przemysłu – Pożyczka Inwestycyjna przy wsparciu Polskiej Strefy Inwestycji

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ściśle współpracuje ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, gdzie w ramach decyzji o wsparciu na realizację nowej inwestycji lub ubiegających się o decyzję w ramach instrumentu Polskiej Strefy Inwestycji, przedsiębiorcy mogą skorzystać z oferty specjalnej ARP – Pożyczki Inwestycyjnej przy wsparciu PSI.

W ramach oferowanej Pożyczki Inwestycyjnej, przedsiębiorcy mogą skorzystać ze specjalnej propozycji pożyczkowej ARP przygotowanej dla firm realizujących inwestycje przy wsparciu Polskiej Strefy Inwestycji.
Pożyczka może być przeznaczona na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze modernizacyjnym, rozwojowym, na zakup środków trwałych oraz w celu refinansowania poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Parametry Pożyczki Inwestycyjnej PSI w ramach oferty specjalnej to: 

 • długi okres finansowania: 144 miesiące (12 lat),
 • możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału pożyczki do 18 miesięcy,
 • brak prowizji za udzielenie finansowania (0 %) oraz marża obniżona o 1 p.p.,
 • zabezpieczenie pożyczki, standard: minimum 120% kwoty pożyczki - hipoteka na nieruchomości, zastaw na środkach trwałych oraz inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez ARP S.A.,
 • wariant zabezpieczenia dla eksporterów: do 80% kwoty pożyczki objęte zostanie gwarancją KUKE, pozostałe materialne zabezpieczenia stanowić będą min. 40% kwoty pożyczki liczonej według wartości rynkowej

 • Pożyczka Inwestycyjna PSI dedykowana jest dla:
 • dużych firm oraz sektora MŚP, prowadzących działalność od min. 24 miesięcy:
  - posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,
  - posiadających decyzje o wsparciu na realizację nowej inwestycji lub ubiegających się o decyzję o w ramach instrumentu Polskiej Strefy Inwestycji,
 • przedsiębiorstw o przychodach powyżej 4 mln zł‚, prowadzących pełną… księgowość, posiadających dodatnie wyniki za 2022 r., nie znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej
  w rozumieniu unijnych wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw.

ARP to gwarant długoterminowego partnerstwa biznesowego w koniunkturze spowolnienia gospodarczego i dużych wyzwań dla przedsiębiorców.
Zanim złożysz wniosek skontaktuj się z najbliższym Centrum Obsługi Przedsiębiorców.

ul. Powstańców Śląskich 22
46-020 Opole
tel: 539 533 336

grafika informacyjna
grafika informacyjna
Załączniki:
 do góry