Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Opolu zachęca rolników do skorzystania z możliwości podniesienia efektywności nawożenia dzięki wykorzystaniu informacji o stanie i zasobności gleb.

Osobą do kontaktu oraz odpowiedzialną za organizację badań gleby jest:

Pani   Agnieszka Woźnica

        specjalista terenowy ds. Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa OSChR w Opolu

  • tel. 602 523 979;

agnieszka.woznica@opole.oschr.gov.pl

BEZPŁATNIE:

  • Dowiezie na wskazany adres sprzęt do pobierania próbek glebowych i stosowne dokumenty
  • Chętnie wytłumaczy jak prawidłowo pobrać próbki, a także doradzi jakie wykonać badania pod konkretne uprawy
  • Po przygotowaniu próbek odbierze je z gospodarstwa i dostarczy do laboratorium

Uzyskane wyniki są podstawą do wykonania planu nawozowego oraz otrzymania różnego rodzaju dofinansowań

Podstawowy komplet badań na zawartość fosforu, potasu , magnezu oraz badanie odczynu gleby (pH) to jedynie 8,77 zł ( metoda Mehlich III) lub 13,12 zł (metoda Egnera).

Projekt%20og%C5%82oszenie
Projekt%20og%C5%82oszenie
 do góry