Głównym celem zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wewnętrz­nej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krasiejowa jest poprawienie infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Krasiejów.

22 listopada 2023 r. podpisano umowę z wykonawcą inwestycji - firmą HALEX Tomasz Szubert z Krasiejowa.

Całkowita wartość to 1 477 777,04 zł.

Dzięki tej inwestycji zostanie podniesiony poziom bezpieczeństwa na tym wyjątkowo ruchliwym odcinku drogi. Poprawi się również estetyka w największym sołectwie naszej gminy, które jest zarazem wizytówką dla turystów, przyjeżdżających do nas przede wszystkim w celu zwiedzenia Juraparku w Krasiejowie.

Operacja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Umowa o przyznaniu pomocy nr 00084-65151-UM0800142/22 z dn. 31.07.2023 r.

Galeria
 do góry