Informacja – wyniki konsultacji społecznych

Przedmiotem konsultacji było ustalenie zapisów projektu uchwały Rady Miejskiej w  Ozimku w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2024 rok.

Konsultacje trwały od 25.09.2023r. do 06.10.2023r. i były skierowane do wszystkich mieszkańców gminy Ozimek.

Uwagi do projektu uchwały można było zgłaszać w formie pisemnej poprzez imienne wyrażenie opinii lub złożenie uwag w sprawie projektu uchwały przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2024 rok w wersji papierowej bezpośrednio w UGiM w Ozimku lub w wersji elektronicznej.

Informacja o konsultacjach została zamieszczona na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Papierowa wersja ogłoszenia wraz z załącznikami była udostępniona na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

Informuję, że nie wpłynął żaden wniosek w sprawie wyrażenia opinii i zgłaszania uwag w sprawie projektu uchwały przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2023 rok spełniający wymogi określone w konsultacjach.

 

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszołek

 do góry