Wydarzenia w ramach X Opolskich Spotkań Kresowych rozpoczęły się w sobotę 16 września organizowanymi w świetlicy wiejskiej „Pawilon” w Grodźcu warsztatami genealogicznymi.

Zebranych przywitał Krzysztof Kleszcz - prezes Fundacji „Wieś Kresowa”. Podczas warsztatów Agnieszka Misiurska reprezentująca stowarzyszenie Opolscy Genealodzy podpowiadała, jak zdobywać i odczytywać informacje na temat przodków zawarte w księgach parafialnych. Choć warsztaty były ukierunkowane na informacje zawarte w księgach parafii z Biłki Szlacheckiej, gdzie swe korzenie ma wielu mieszkańców Grodźca, przekazana podczas warsztatów wiedza z pewnością może pomóc każdemu, kto chce poszerzyć wiedzę o dawnych pokoleniach. Podczas spotkania nie zabrakło dyskusji oraz wspólnego odczytywania treści zawartych w księgach. Wśród zapisków można było natrafić na nazwiska znane również wśród dzisiejszych mieszkańców Grodźca. Podczas warsztatów uczestnicy dzielili się między sobą zdobytą wiedzą i informacjami dotyczącymi struktury archiwizowania danych przez dzisiejszą administrację państwową oraz kościelną. Wymieniono ważne adresy i strony internetowe oraz inne źródła bardzo przydatne podczas rozpoczynania przygody z genealogią.

Po warsztatach genealogicznych odbył się koncert zespołu Zbrucz z Tarnopola. Artyści zaśpiewali pieśni ludowe polskie i ukraińskie oraz zatańczyli piękne tańce cygańskie. Podczas koncertu było wesoło i barwnie. Widzowie, gdy tylko utwory były im znane, dołączali śpiewem do występujących.

Podczas sobotnich wydarzeń dopisała frekwencja. Do grodzieckiej świetlicy przybyli zarówno mieszkańcy Grodźca, jak zainteresowani tematyką kresową i genealogią goście, wśród których byli m.in. Zygmunt Olbryt - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ozimku a także przedstawiciele Stowarzyszenia Kresowego „Strzelec” Alina i Mirosław Maciaszczykowie.

Niedzielne wydarzenia rozpoczęła msza święta w intencji Kresowian, której przewodniczył ks. Michał Wilk. Dalsza część uroczystości miała miejsce pod Pomnikiem Wypędzonych w Grodźcu, gdzie nastąpiło złożenie symbolicznych kwiatów pod Pomnikiem. Wśród obecnych byli między innymi Sekretarz Gminy Ozimek Barbara Durkalec, Radni Rady Powiatu Opolskiego: Antoni Gryc oraz Marek Korniak, Radni Rady Miejskiej w Ozimku: Krzysztof Kleszcz i Jan Polaczek, Sołtys wsi Grodziec Zdzisław Adamski, przedstawiciele Rady Sołeckiej wsi Grodziec, Fundacji „Wieś Kresowa”, Stowarzyszenia „Nasz Grodziec”, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, księża Michał Wilk i Jan Czereda oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy i goście. Po złożeniu kwiatów głos zabrali Sołtys wsi Grodziec Zdzisław Adamski oraz prezes fundacji „Wieś Kresowa” Krzysztof Kleszcz. Organizatorzy zaprosili zebranych na dalsze wydarzenia w ramach X Opolskich Spotkań Kresowych do Zatoki Bajka w Grodźcu.

Już o godzinie 14.00 na terenie Zatoki Bajka rozpoczęły się rywalizacje sportowe. Wśród dyscyplin były: turniej koszykówki 3x3, wyciskanie wielokrotne sztangi dla kobiet i mężczyzn oraz piłka nożna (król karnych i król strzelców). Organizatorzy składają szczególne podziękowania Piotrowi Bąkowi, który w sposób profesjonalny zajął się organizacją rywalizacji sportowych. Partnerami i sponsorami wydarzeń sportowych byli MOSiR w Ozimku, Ludowy Zespół Sportowy Grodziec oraz Zatoka Bajka.

Od godziny 15:00 w Zatoce Bajka na mieszkańców oraz gości czekało wiele atrakcji. Zebranych przywitali Sołtys Grodźca Zdzisław Adamski oraz Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek. Część artystyczną rozpoczął występ Hanny Elektorowicz. Młoda, ale niezwykle utalentowana artystka oczarowała nas swoim głosem i wprowadziła w przyjemny nastrój.

Po Hannie na scenie zaprezentowały się Małgorzata Kalińska w towarzystwie Aleksandry Szyszki, które za sprawą swoich głosów przeniosły nas na rozśpiewane lwowskie uliczki.

Kolejnymi artystkami, które prezentowały swe głosy na scenie były panie z Zespołu Śpiewu Tradycyjnego Niezłe Ziółka. Był to ciekawy i nieco zaskakujący występ, podczas którego przeprowadzono słuchaczy po niezwykle bogatym i dźwięcznym świecie wschodnioeuropejskich pieśni ludowych.

Podczas Spotkań Kresowych nie mogło zabraknąć grodzieckich ludowych zespołów śpiewaczych Jutrzenka i Grodziec, które zaprezentowały repertuar tradycyjnych piosenek i przyśpiewek. Podczas X Opolskich Spotkań Kresowych swój finał miał też Konkurs plastyczny „Kresowy Pejzaż”, który swym Patronatem objął Starosta Opolski Henryk Lakwa.

Na zakończenie dwudniowych jubileuszowych X Spotkań Kresowych odbyła się zabawa taneczna z zespołem Animator.

Prócz wydarzeń sportowych i artystycznych czekały stanowiska, gdzie przeprowadzano warsztaty rękodzielnicze (robienie lalek z włóczki oraz naturalnych mydełek), malowanie twarzy oraz dmuchany plac zabaw i animacje dla najmłodszych. Prezentowana była też pokonkursowa wystawa prac plastycznych wykonanych w ramach konkursy „Kresowy pejzaż”

Tegoroczne Spotkania Kresowe miały wymiar międzypokoleniowego spotkania z tradycją i historią Kresów. Nie da się w tej sytuacji nie wspomnieć o ciekawostce, że jednego dnia podczas występów artystycznych na scenie, w różnych formacjach i zespołach, występowały kolejne pokolenia Kresowian i potomków Kresowian (np. babcia ojciec i córka). To niezwykły przekaz ciągłości przekazywanych tradycji i wartości, jaką Spotkania Kresowe wnoszą do naszej społeczności.

Organizatorami X Opolskich Spotkań Kresowych byli Sołtys i Rada Sołecka Wsi Grodziec. Współorganizatorami byli Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” oraz Fundacja „Wieś Kresowa”. Partnerami wydarzenia byli MOSiR w Ozimku, Zatoka Bajka oraz LZS Grodziec. Wydarzenie przeciwpożarowo i medycznie zabezpieczała jednostka OSP Chobie. Niedzielne wydarzenia poprowadził konferansjersko Krzysztof Adamiec, sportowe wydarzenia koordynował Mariusz Górski.

Organizatorzy konkursu plastycznego „Kresowy Pejzaż” składają podziękowania za wsparcie techniczne i organizacyjne Ewie Adamiec i dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grodźcu - Dorocie Mrozek.

Wydarzenie X Opolskie Spotkania Kresowe zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego Wsi Grodziec – budżetu gminy Ozimek.

X Opolskie Spotkania Kresowe
X Opolskie Spotkania Kresowe
Galeria
 do góry