Dożynki sołeckie w Biestrzynniku odbyły się w sobotę 9 września. Najpierw przez wieś przejechał dożynkowy korowód złożony z pomysłowo przystrojonych wozów.

Na placu festynowym za świetlicą wiejską odbyła się biesiada, rozpoczęta wniesieniem korony żniwnej oraz powitaniem mieszkańców i gości przez sołtys Edytę Czaplik. Zanim przystąpiono do dzielenia chleba, zespół folklorystyczny Dzióbki pożegnał symbolicznie swoją wieloletnią szefową Erykę Świerc oraz zmarłego tuż przed dożynkowym świętem mieszkańca wsi.

Starostowie dożynek - Patrycja i Sebastian Kansy przekazali bochen chleba wypieczonego z tegorocznego zboża Burmistrzowi Ozimka Mirosławowi Wieszołkowi, który wraz z radnym powiatu opolskiego Antonim Grycem, pokrojonym na kawałki chlebem obdzielił wszystkich uczestników uroczystości. Biesiadzie przy upieczonym przez gospodynie kołaczu i kawie towarzyszyły występy zespołów Dzióbki z Biestrzynnika i Dialog z Dylak. Był poczęstunek kiełbasą z grilla, a dla dzieci popcorn, wata cukrową oraz dmuchańce. Dożynkowy festyn zorganizowała sołtys Edyta Czaplik przy pomocy członków Rady Sołeckiej, Koła DFK oraz lokalnych sponsorów.

Galeria
 do góry