Przekazano tabliczki za zrealizowane zadania w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej

Dziś, 06.09.2023 r. przekazano tabliczki za zrealizowane zadania w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

Do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w 2023 roku w Gminie Ozimek przystąpiło 5 sołectw, które na zebraniach wiejskich przyjęły uchwałą fiszki projektowe.

W Chobiu Wymieniono instalację elektrycznej w świetlicy wiejskiej,

w Grodźcu zakupiono zestaw nagłośnieniowy na potrzeby sołectwa,

w Pustkowie poprawiono funkcjonalności świetlicy wiejskiej,

w Mnichusie wykonano i zamontowano bramę wjazdową i furtkę ogrodzenia świetlicy wiejskiej,

w Nowej Schodni zakupiono namiot oraz zestawów biesiadnych.

Spotkanie odbyło się w świetlicy wiejskiej w Grodźcu, wśród obecnych byli

Zbigniew Kubalańca- Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Rafał Bartek- Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego, Mirosław Wieszołek- Burmistrz Ozimka, Marta Panitz- przedstawicielka sołectwa Chobie, Irena Kokot- Sołtys Wsi Mnichus,  Zdzisław Adamski- Sołtys Wsi Grodziec i Norbert Feliks- Sołtys Wsi Pustków. W Imieniu sołectwa Nowa Schodnia tabliczkę odebrał Burmistrz Ozimka.

Gmina Ozimek na realizację projektu zabezpieczyła w budżecie 6 500,00 zł. Kwota 32 500,00 zł stanowić będzie dotację celową na realizację zadań.

Galeria
 do góry