Marszałkowska Inicjatywa Sołecka wspiera plany, marzenia i rozpoczęte projekty w sołectwach na terenie całego województwa. Mieszkańcy ozimskich wsi są aktywni, pomysłowi i pracowici. Pierwsza edycja programu za nami, Urząd Marszałkowski w Opolu rozpoczął kolejną. 15 maja oficjalnie podsumowano MIS 2020-2022 oraz wyróżniono najlepsze przedsięwzięcia.

Podczas uroczystego podsumowania Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w Opolu sołectwo Krzyżowa Dolina zostało wyróżnione za zaangażowanie i ciekawą inicjatywę, aktywizację społeczności lokalnej przy realizacji zadania w ramach MIS pt. „Podjazd dla osób niepełnosprawnych do świetlicy w Krzyżowej Dolinie” w 2022 r.

- „Dla naszego sołectwa to ogromna niespodzianka, wyróżnienie udowadnia, że warto pracować na rzecz lokalnej społeczności. Nasze działania są skierowane dla poprawy wizerunku miejscowości i ku dobru mieszkańców. - Realizujemy ciekawe inicjatywy, projekty i inne przedsięwzięcia, w których zawsze mogę liczyć na wsparcie mieszkańców Krzyżowej Doliny. Zapewniam, że nie zwalniamy i już mamy konkretne plany na przyszłość” – mówi z dumą sołtys Bernard Sklorz.

Gratulujemy panu Sklorzowi i całemu sołectwu Krzyżowa Dolina, jak również wszystkim sołectwom z terenu Gminy Ozimek, które zrealizowały projekty w ramach pierwszej edycji Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

Źródło: www.opolskie.pl.

Galeria
 do góry