Gmina Ozimek otrzymała dofinansowanie na przebudowę ul. Dylakowskiej w Biestrzynniku

Gmina Ozimek otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Opolskiego na zadanie polegające na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Dylakowskiej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Biestrzynnik – km 0+195,88 do km 0+963,10”.

Całkowita wartość projektu: 603 358,06 zł

Dofinansowanie: 230 100,00 zł

Długość drogi: 0,767 km

To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Biestrzynnika i Dylak. Ulica Dylakowska łączy obie miejscowości, a modernizacja brakującego odcinka poprawi komfort użytkowników tej drogi. Inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca lipca tego roku.

 do góry