Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego na terenie Gminy Ozimek

Data II kwartał

Miejscowości objęte zbiórką

17 maja 2023

OZIMEK (tylko domy), MNICHUS, ANTONIÓW, Nowa Schodnia (tylko ul. Skrajna)

18 maja 2023

GRODZIEC, CHOBIE

19 maja 2023

DYLAKI, BIESTRZYNNIK, JEDLICE

22 maja 2023

KRASIEJÓW, KRZYŻOWA DOLINA, SCHODNIA, NOWA SCHODNIA(bez ul. Skrajnej)

23 maja 2023

PUSTKÓW, SZCZEDRZYK

18 maja 2023

ZABUDOWA WIELORODZINNA (BLOKI) – ALTANY

 

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed posesją lub obok altany śmietnikowej najpóźniej w dniu wywozu do godz. 8:00, w sposób zapewniający swobodny dojazd oraz niestwarzający utrudnień w ruchu pieszych.

Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne o dużych nietypowych rozmiarach. Są to między innymi:

  • meble, szafy, stoły oraz krzesła, meble ogrodowe
  • wyroby tapicerskie, fotele, wersalki, dywany
  • wózki dziecięce, rowery, zabawki dużych rozmiarów,
  • opony od samochodów osobowych w ilości do 4 szt./gospodarstwo domowe (bez felg);

Firma Remodis Opole sp. z o.o w ramach akcyjnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Ozimek będzie odbierać również zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. lodówki, pralki, zmywarki, kuchenki, sprzęt RTV). Warunek konieczny - sprzęt musi być w całości.

 

Nie będą odbierane odpady pochodzące z rozbiórki, przebudowy czy remontu. Takie odpady należy dostarczać samodzielnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Antoniowie przy ul. Powstańców Śląskich 54.

Nie będą odbierane również części samochodowe, fragmenty karoserii i zderzaki, fotele samochodowe.

 

 do góry