Zebranie wiejskie jest najwyższą władzą w sołectwie. Jego uczestnicy mogą zgłaszać wnioski, które po przegłosowaniu zostaną skierowane do rozpatrzenia i realizacji przez gminę, powiat lub innych adresatów. Przypomniał o tym radny powiatowy Antoni Gryc na zebraniu w Biestrzynniku, na które przyszło zaledwie dziesięciu mieszkańców.

Zebranie sprawozdawcze sołtysa i Rady Sołeckiej za 2022 rok odbyło się 16 marca. Sprawozdanie z działalności złożyła sołtys Edyta Czaplik informując, na jakich realizację zadań wydatkowano ubiegłoroczny fundusz sołecki i środki z budżetu gminy. W konkursie „Aktywne sołectwo” przeprowadzonym przez LGD „Kraina Dinozaurów” Biestrzynnik zajął trzecie miejsce, wygrywając lodówkę. Pani sołtys poinformowała również o stopniu realizacji wniosków z poprzedniego zebrania wiejskiego oraz wydatkowanych na nie kwotach.

W dyskusji dominował temat poprawy nawierzchni dróg oraz ich oznakowania, a na pytania mieszkańców odpowiadali: Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek oraz radny Antoni Gryc. Zgłoszono i przegłosowano cztery wnioski, dotyczące: poprawy oznakowania ulicy Ozimskiej i dojazdów do ulic Jacka i Michalońskiej; wyjaśnienia nieścisłości nazw oraz numeracji ulic Poliwoda i Poliwodzka, wraz z ich właściwym oznakowaniem; przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej z drogą wojewódzką nr 463 w celu poprawy jego stanu i bezpieczeństwa; kontynuacji remontu (ułożenia nowej nawierzchni asfaltowej) na najbardziej zniszczonym odcinku drogi powiatowej do Biestrzynnika. Burmistrz poinformował również, że w najbliższym czasie rozpocznie się inwentaryzacja dróg gminnych po okresie zimowym, a ubytki w nawierzchni zostaną uzupełnione do początków lata, w całej gminie nastąpi wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe, odpowiedział też na pytania dotyczące wywozu śmieci.

Galeria
 do góry