Na bezpieczeństwie i stanie dróg oraz chodników skupiło się zebranie wiejskie w Antoniowie, które odbyło się 15 marca 2023 r. Uczestniczyło w nim prawie trzydziestu mieszkańców oraz zaproszeni goście Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek, Radny Miejski Marcin Kowalewski, Radny Powiatowy Antoni Gryc i dzielnicowy - st. sierż. Kamil Niemczyk.

Na samym początku głos zabrał naczelnik OSP Antoniów Marek Pańczyk, który podziękował mieszkańcom za wsparcie jednostki. Ta planuje zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który zastąpi wysłużonego Stara.

Następnie sołtys wsi Magdalena Kotula przedstawiła sprawozdanie za 2022 rok. Antoniów miał do dyspozycji środki w wysokości 42 433,04 zł w ramach Funduszu Sołeckiego. Przeznaczono je m.in. na koszty utrzymania świetlicy i jej doposażanie, wydarzenia kulturalne i utrzymanie zieleni. Na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Granicznej i Tysiąclecia przeznaczono 24 600,00 zł, a na zakup namiotu 6000,00 zł.

W 2023 roku sołectwo dysponuje środkami w wysokości 46 367,82 zł w ramach Funduszu Sołeckiego. Największymi zadaniami są utrzymanie zieleni – 7000,00 zł i budowa oświetlenia ulicznego na ul. Danysza – za 38 000,00 zł powstaną 3 punkty świetlne.

Na zakończenie podziękowała wszystkim mieszkańcom słowami „sołtys tyle może ile wieś pomoże”.

Podczas dyskusji poruszono szereg spraw związanych z utrzymaniem dróg w sołectwie. Zawnioskowano o rozbudowę skrzyżowania ul. Lipowej z ul. Kasztanową oraz likwidację słupków przy progu zwalniającym na ul. Kasztanowej. Mieszkańcy tzw. „Pastwiska” zawnioskowali o remont ul. 1000-lecia i utwardzenie ul. Krótkiej z ul. 1000-lecia.

Burmistrz Ozimka poinformował również o planowanych inwestycjach ZDW w Antoniowie, które ustalono na spotkaniu z przedstawicielami tej instytucji na początku marca br.

Galeria
 do góry