W niedzielę 12 marca Panie z Biestrzynnika obchodziły swoje doroczne święto. Biesiadę w świetlicy wiejskiej zorganizowała sołtys Edyta Czaplik z Radą Sołecką, przy udziale Koła DFK. Pani sołtys złożyła też życzenia przybyłym na spotkanie mieszkankom Biestrzynnika oraz przekazała życzenia od burmistrza Mirosława Wieszołka. Za zdrowie Pań wzniesiono toast lampką wina. Panie świętowały przy kawie i cieście, spędzając czas na rozmowach i wspólnym śpiewaniu. Odbył się także konkurs wiedzy o Biestrzynniku i gminie Ozimek z nagrodami. Kilkugodzinną biesiadę zakończyła kolacja, po której panie w dobrych humorach wróciły do swoich domów. Było to pierwsze od pięciu lat spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Biestrzynniku i wszystkie jego uczestniczki wyrażały zadowolenie, że minęły już, miejmy nadzieję bezpowrotnie, trudne pandemiczne czasy.

Galeria
 do góry