Z inicjatywy Gminy Ozimek 8 marca br. doszło do spotkania z Zarządem Dróg Wojewódzkich, w którym uczestniczyli Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek, Wicestarosta Opolski Leonarda Płoszaj, Z-ca Burmistrza Ozimka Andrzej Brzezina, Z-ca Dyrektora ZDW do spraw inwestycji Mirosław Sokołowski, Z-ca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki w UMWO - Remigiusz Widera i Z-ca Dyrektora ZDW do spraw utrzymania dróg Grzegorz Cebula.

Podczas rozmów poruszono kluczowe sprawy inwestycyjne i remontowe w Gminie Ozimek w 2023 roku oraz w latach nadchodzących.

Rozmawiano o:

- planowanych inwestycjach w Gminie Ozimek w 2023 roku;

- modernizacji odcinków DW 463 w 2023 roku;

- bieżących remontach i utrzymaniu DW 463 na obszarze Gminy Ozimek.

Gmina Ozimek w ramach ustaleń z ZDW przeznaczyła w 2022 roku 190 000 PLN na przygotowanie projektu budowlanego dla kluczowej inwestycji na drodze wojewódzkiej – DW 463 znajdującej się na terenie Ozimka. W drugim półroczu 2023 r. powinien zostać ogłoszony przetarg na przebudowę skrzyżowań na ul. Wyzwolenia z ul. Hutniczą i ul. Kolejową w Ozimku.

Na skrzyżowaniu ul. Wyzwolenia i Hutniczej poprawi się komfort i bezpieczeństwo poprzez budowę ronda, które ma na celu usprawnienie ruchu w centralnym punkcie handlowym Ozimka. Natomiast skrzyżowanie DW 463 z ul. Kolejową zostanie kompleksowo przebudowane. W efekcie oznacza to, że powstaną dwa pasy skrętu w lewo oraz w prawo, zostanie położona nowa nawierzchnia bitumiczna pomiędzy skrzyżowaniami wraz z budową infrastruktury technicznej – kanalizacji deszczowej i chodników. Ponadto nastąpi przesunięcie mało bezpiecznego przejścia dla pieszych na początku ul. Kolejowej wraz z jego modernizacją i budową nowego oświetlenia. Realizację całej inwestycji zaplanowano na początek 2024 roku.

Ustalono, że w 2023 roku ZDW wykona 2 priorytetowe dla Gminy Ozimek inwestycje wzdłuż ul. Wyzwolenia w Ozimku i ul. Powstańców Śląskich w Antoniowie – będą to najważniejsze inwestycje tego roku oprócz całorocznego utrzymania drogi wojewódzkiej 463 w Gminie Ozimek.

Na zdjęciu uczestnicy spotkania w ZDW.
Na zdjęciu uczestnicy spotkania w ZDW.
Galeria
 do góry