Szanowni Państwo,

przypominamy, że rozliczając się z fiskusem, nie musimy oddawać mu wszystkiego. Jak co roku, mamy prawo oddać 1,5 % podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Szczególnie zachęcamy do wsparcia OPP z terenu naszej Gminy.

Jak przekazać 1,5% podatku na OPP w zeznaniu?

Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zawarty jest w zeznaniu podatkowym. Wystarczy, że wpiszesz numer KRS wybranej przez Ciebie organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Kwota ta nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Jeśli chcesz, by Twoje wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, możesz go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym.

Jeżeli dokonujesz rozliczenia rocznego, korzystając z usługi Twój e-PIT, w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której przekazałeś 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1,5% podatku należnego). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły wskazałeś cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie wskazany w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu.

Oczywiście możesz zmienić dane dotyczące wybranej organizacji pożytku publicznego OPP, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy.

Ułatwienia dla emerytów i rencistów

Jeżeli jesteś emerytem lub rencistą i nie masz obowiązku złożenia zeznania podatkowego oraz:

  • dostałeś roczne rozliczenie podatku PIT-40A,
  • nie korzystasz z odliczeń,
  • chcesz przekazać 1,5% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego

wystarczy, że złożysz PIT-OP w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (w 2023 roku PIT-OP możesz złożyć najpóźniej do 2 maja).

Jeżeli złożysz oświadczenie PIT-OP, będzie to oznaczać, że wyraziłeś zgodę na przekazanie kwoty w wysokości 1,5% podatku należnego.

Ponadto, jeżeli otrzymałeś od organu rentowego roczne obliczenie podatku PIT-40A i nie złożysz wniosku PIT-OP, organ podatkowy przekaże kwotę 1,5% podatku należnego na rzecz OPP wskazanej przez Ciebie we wniosku zawartym w zeznaniu, korekcie zeznania lub w PIT-OP za 2021 rok. W tym przypadku przekazanie kwoty 1,5% podatku należnego na rzecz OPP następuje na podstawie wniosku PIT-OP sporządzonego przez organ podatkowy za pośrednictwem portalu podatkowego (automatyczna akceptacja PIT-OP).

 

Organizacje Pożytku Publicznego z terenu naszej Gminy:

L.P.

NAZWA

KRS

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "INTEGRACJA" W OZIMKU

0000085141

STOWARZYSZENIE "NASZ GRODZIEC"

0000235175

STOWARZYSZENIE DOLINA MAŁEJ PANWI

0000284610

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KRAINA DINOZAURÓW"

0000311760

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZCZEDRZYKA

0000318122

TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM

Z dopiskiem jednego DFK: DFK Antoniów, DFK Biestrzynnik, DFK Chobie, DFK Dylaki, DFK Krasiejów,  DFK Krzyżowa Dolina, DFK Nowa Schodnia, DFK Ozimek, DFK Stara Schodnia, DFK Szczedrzyk lub zespołu artystycznego działającego na terenie naszej gminy np. DIALOG z Dylak

0000017757

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Cel szczegółowy:

- OSP Antoniów, ul. Powstańców Śl. 52,

46-040 Antoniów

- OSP Chobie, ul. Wiejska 24A, 46-040 Chobie

- OSP Dylaki, Ul. Turawska 1A, 46-043 Dylaki

- OSP Krasiejów, ul. św. Floriana 2, 46-040 Krasiejów

- OSP Krzyżowa Dolina, ul. Opolska 1,
   46-040 Krzyżowa Dolina

- OSP Pustków, ul. Ozimska 11, 46-040 Pustków

- OSP Schodnia, ul. ks. P. Gołąba 19, 46-040 Schodnia

- OSP Szczedrzyk, ul. 1 Maja 9, 46-042 Szczedrzyk

0000116212

CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

0000290982

POLSKI CZERWONY KRZYŻ

Cel szczegółowy:

PCK OPOLE

0000225587

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH - OKRĘG OPOLSKI

0000067813

 

Pełny wykaz organizacji, którym możemy przekazać 1,5% dostępny jest na stronach:

https://www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/wyszukiwarki/wyszukiwarka-opp

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY! WSPIERAJ ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO!!!

Źródło: www.podatki.gov.pl

Galeria
 do góry