Zaproszenie do udziału w otwartym spotkaniu z mieszkańcami dot. Strategii Rozwoju Gminy Ozimek na lata 2023-2030

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do zarządzenia nr OR.0050.4.2023 Burmistrza Ozimka z dnia 4 stycznia 2023 r. ogłoszone zostały konsultacje społeczne. Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Ozimek na lata 2023-2030. Przypominamy, że uwagi i opinie do projektu Strategii można składać podczas otwartego spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się 17 stycznia 2023 r. o godzinie 16:00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku (sala nr 20).

Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://ozimek.pl/pl/184-gmina/1037-aktualnosci/36073-zaproszenie-do-udzialu-w-konsultacjach-spolecznych-strategia-rozwoju-gminy-ozimek-na-lata-2023-2030.html

 do góry