Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ozimku miała miejsce 9 stycznia 2023 r. Radni podjęli następujące uchwały:

  • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
  • Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok;
  • Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Nagranie znajduje się pod linkiem: https://ozimek.pl/static/img/k01/temp/archiw.html.  

Na zdjęciu sesja Rady Miejskiej
Na zdjęciu sesja Rady Miejskiej
Galeria
 do góry