Zebraniem w Krzyżowej Dolinie rozpoczęto 7 stycznia cykl zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP gminy Ozimek. OSP Krzyżowa Dolina jest jedną z mniejszych, ale prężnie działającą jednostką strażacką. Liczy 35 członków, w tym 21 zwyczajnych, 9 honorowych i 5 wspierających. W roku sprawozdawczym jej stan osobowy powiększył się o 2 członków zwyczajnych. Młodzieżowa drużyna pożarnicza liczy 13 członków.

W 2022 r. strażacy uczestniczyli w 11 akcjach ratowniczych: 5 razy wyjeżdżali do pożarów, a 6 razy do miejscowych zagrożeń. Najwięcej wyjazdów – 10 zanotował na swoim koncie prezes Ireneusz Kołodziejczyk, 6 – Sebastian Kupczyk, a po 5 – Marcin Szmid i Andrzej Nowak. W zawodach sportowo-pożarniczych jednostka zajęła pierwsze miejsce drużynowo i indywidualnie, a drużyna MDP trzecie miejsce. Dwaj druhowie odbyli szkolenia podstawowe, Jednostka zakupiła węże strażackie, pokrowce na pompy i kosiarkę „Stihl”, strażacy uczestniczyli w sprzątaniu i pracach remontowo-konserwacyjnych przy remizie, a przed remizą postawili kamień z tablicą pamiątkową. Przekazali sprzęt dla strażaków z Ukrainy: węże strażackie W-52 i WS-75, prądownice wodno-pianowe, rozdzielacze, agregat prądotwórczy, hełmy, buty strażackie i mundur strażacki „Nomex”.

Po przedstawieniu sprawozdań z działalności, finansowego i komisji rewizyjnej, Zarządowi OSP udzielono absolutorium za 2022 rok oraz przyjęto plan działalności i plan finansowy na 2023 rok. Noworoczne życzenia oraz podziękowania za całoroczną działalność złożyli strażakom zaproszeni goście: burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek, Prezes Miejsko-Gminnego Związku OSP RP Marek Elis, komendant gminny Andrzej Jakubiec, opiekun gminy z ramienia PSP st. kpt. Piotr Wieszołek oraz sołtys Krzyżowej Doliny Bernard Sklorz.

Galeria
 do góry