OSP Schodnia jest jedną z wiodących w gminie jednostek strażackich, należącą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zebranie sprawozdawcze jej członków odbyło się 7 stycznia i było poświęcone ocenie działalności Zarządu za 2022 rok oraz przyjęciu planów działalności i finansowego na obecny rok kalendarzowy. Stan osobowy jednostki na koniec roku to 50 członków, w tym 29 zwyczajnych, 2 honorowych i 19 wspierających. Młodzieżowa drużyna pożarnicza liczy 4 chłopców. W 2022 roku OSP Schodnia 22 razy wyjeżdżała do gaszenia pożarów, a 58 razy uczestniczyła w likwidacji miejscowych zagrożeń. 17 interwencji miało miejsce poza terenem gminy Ozimek. Na wyróżnienie za udział w akcjach zasługują wszyscy druhowie, spośród których „rekordziści” mają na swoim koncie po 49 wyjazdów.

W roku sprawozdawczym Zarząd OSP Schodnia odbył 12 posiedzeń i 6 innych zebrań. Zorganizowano obchody 95-lecia OSP, druhowie uczestniczyli w ćwiczeniach z pokazami OSP w ramach Dni Ozimka, brali udział w kursach podstawowych i specjalistycznych oraz w zbiórkach szkoleniowych. Wykonywano prace porządkowe i remontowe w ramach bieżącego utrzymania samochodów, sprzętu i strażnicy, w tym wykonano nowy szyld OSP. W ramach prac społecznych wykonano m.in. prace przy wieży kościoła w Schodni, montaż oświetlenia świątecznego przy kościołach w Schodni i Ozimku oraz rozwieszano banery na Dni Ozimka i Święto Mostu i Żeliwa. Delegacja OSP brała udział w obchodach 150-lecia jednostki SDH Rymarov. Sprawozdanie z działalności przedstawił naczelnik OSP Rajmund Klitza, a uzupełniły je sprawozdania: finansowe i komisji rewizyjnej, po czym jednogłośnie udzielono Zarządowi OSP absolutorium za 2022 rok. Przyjęto plan działalności i plan finansowy jednostki na 2023 rok, a podczas dyskusji podziękowania oraz życzenia złożyli druhom ze Schodni: burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek, opiekun z ramienia PSP st. kpt. Piotr Wieszołek i radny Marceli Biskup. Prezes Marek Elis podziękował natomiast za współpracę sołtys Julicie Widerze, Radzie Sołeckiej i Kołu DFK Schodnia.

Zebranie OSP Schodnia.
Zebranie OSP Schodnia.
Galeria
 do góry