Po dwuletniej pandemicznej przerwie, przed tegorocznymi świętami Bożego Narodzenia wróciła tradycja organizowania spotkań opłatkowych w sołectwach naszej gminy. Na opłatek w Dylakach, w przedświąteczną niedzielę 18 grudnia, sołtys Barbara Starzycka wspólnie z Radą Sołecką zaprosiła samotnych i najstarszych mieszkańców wsi oraz – po raz pierwszy – podopiecznych Domu Nadziei w Dylakach i prowadzące tę placówkę siostry zakonne. Przybyli również zaproszeni goście: Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek i Przewodnicząca Rady Miejskiej Aldona Koczur, którzy złożyli wszystkim świąteczne życzenia. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii podzielono się opłatkiem, a przed wigilijnym poczęstunkiem proboszcz parafii w Dylakach ks. Janusz Konofalski odmówił krótką modlitwę.

Na wigilijnym stole były tradycyjne potrawy: ziemniaki z rybą i kapusta z grzybami, krokiety i czerwony barszcz, a na deser ciasto i kawa. Na pożegnanie wszyscy obecni otrzymali świąteczne paczki ze słodyczami ofiarowane przez siostry z Domu Nadziei – filii ośrodka diecezjalnego w Opolu sprawującego opiekę nad bezdomnymi. Osoby, które z powodu zimowych warunków lub złego stanu zdrowia nie mogły przyjść na spotkanie, sołtys Barbara Starzycka obiecała odwiedzić ze świątecznymi życzeniami w ich domach.

Galeria
 do góry