Poznaliśmy wyniki prestiżowego rankingu „Gmina Dobra do Życia”, który przygotował serwis samorządowy PAP w oparciu o 63 wskaźniki. Samorządy oceniano m.in. na podstawie poziomu edukacji, dochodów własnych gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca, infrastruktury kulturalnej, przeciętnego wynagrodzenie i walorów estetycznych krajobrazu.

Z ogromną dumą informujemy, iż w naszej kategorii - gminy miejskie i miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców Gmina Ozimek zajęła 7 lokatę! Lepsze okazały się jedynie takie potęgi jak Gogolin czy Ustroń.

Co więcej Gmina Ozimek zajęła 15 miejsce na Opolszczyźnie, wyprzedzając m.in. miasta na prawach powiatu - Krapkowice (20 lokata), a na arenie krajowej znajdujemy się na 145 miejscu, co jest ogromnym sukcesem.

Ranking opracował prof. dr. hab. Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. W zestawieniu uwzględniono wszystkie 2477 gmin w Polsce.

Wskaźniki zgrupowano według 10 obszarów aktywności człowieka i zagospodarowania przestrzennego: 1. Środowisko naturalne, 2. Rozwój demograficzny, 3. Rozwój społeczno-ekonomiczny, 4. Rynek pracy, 5. Warunki mieszkaniowe, 6. Infrastruktura osadnicza i ład przestrzenny, 7. Zdrowie i bezpieczeństwo, 8. Dostępność i jakość usług, 9. Dziedzictwo, kultura i rekreacja, 10. Spójność i aktywność społeczna.

Nasza gmina osiągnęła wskaźnik jakości życia na poziomie 60,35!

„Praca i aktywne działania w samorządzie ostatnich lat magistratu Ozimka przynoszą obiektywne owoce. Jakość życia mieszkańców Gminy Ozimek się poprawia za co dziękuję wszystkim współpracownikom oraz Radzie Miejskiej” – mówi Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek.

Zdjęcie Ozimka z lotu ptaka
Zdjęcie Ozimka z lotu ptaka
 do góry