Klaster Energii „Czysta Energia dla Ozimka” forum dyskusji sektora publicznego i biznesu

Ustawiczny rozwój i współpraca z biznesem były od zawsze misją Gminy Ozimek. W związku z powyższym Gmina partycypuje w innowacyjnych inicjatywach, które nakierowane są na rozwój lokalnej społeczności.

Jedną z takich inicjatyw było powołanie do życia dnia 27 maja 2022 r. klastra energii pn. Czysta Energia dla Ozimka. Klaster jest porozumieniem, formą współpracy pomiędzy partnerami, którego przedmiotem działalności jest rozwój lokalnego rynku energii.

Lokalny rynek energii nie istniałby jednak bez przedsiębiorców zlokalizowanych na terenie gminy. W związku z powyższym Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek oraz Zastępca Burmistrza Ozimka Andrzej Brzezina - we współpracy z przedsiębiorstwem XOOG Klastry Energii P.S.A. działającym w zakresie organizacji i koordynacji działań klastra, zorganizowali we wtorek, 29 listopada 2022 r. spotkanie z przedsiębiorcami.

Dotyczyło korzyści jakie lokalni przedsiębiorcy mogą osiągnąć w związku z partycypacją w klastrze. Korzyścią stanowiącą przedmiot ożywionej dyskusji była możliwość pozyskania środków zewnętrznych na działalność klastra. Po przedstawieniu idei klastra przez burmistrzów Ozimka miała miejsce prezentacja dotycząca zagadnień prawno-organizacyjnych klastra oraz nadchodzących dofinansowań wspierających rozwój klastra. Wspomniane zagadnienia szeroko omówił przedstawiciel XOOG Klastry Energii P.S.A. – Jakub Kmieć. Następnie ekspert wraz z przedstawicielami Gminy Ozimek odpowiadali na szereg powstałych podczas dyskusji pytań ze strony przedsiębiorców.

Gmina Ozimek po raz kolejny okazała się fantastycznym forum łączącym sektor publiczny z biznesem. Oby więcej takich spotkań!

Na zdjęciu spotkanie z przedsiębiorcami.
Na zdjęciu spotkanie z przedsiębiorcami.
Galeria
 do góry