Dodatek elektryczny skierowany jest do tych gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania mieszkań i domów, w tym wykorzystują pompy ciepła (główne źródło ciepła zgłoszone do CEEB).

Wysokość dodatku wyniesie: 

  • 1000 zł - dla osób wykorzystujących do ogrzewania urządzenia na prąd, np. pompy ciepła, piece akumulacyjne, bojlery.
  • 1500 zł - w przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5000 kWh.

 

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym zamieszkującym w budynku, w którym jest zainstalowana fotowoltaika.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego będzie można składać od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

W przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje jeden dodatek elektryczny dla wszystkich zamieszkujących pod tym adresem. Jednak, gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złoży więcej niż jedna rodzina spod tego samego adresu, to dodatek wypłacany będzie temu, kto złożył wniosek jako pierwszy.

Inforgrafika
Inforgrafika
Załączniki:
 do góry