Już można zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2023 r.

Formularze zgłoszeniowe w wersji edytowalnej są do pobrania na stronie internetowej www.ozimek.pl w zakładce Budżet Obywatelski Miasta Ozimka. Czyste druki będzie można również otrzymać w Punkcie Informacji Urzędu.

Wypełniony formularz wraz z listą poparcia można będzie składać od 29 listopada do 12 grudnia 2022 roku w Punkcie Informacji Urzędu lub korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek z dopiskiem „Budżet Obywatelski Ozimka 2023”.

Zgłoszenie będzie uznane za ważne, jeżeli zostanie złożone na właściwym formularzu i otrzyma poparcie minimum siedmiu mieszkańców Ozimka. Podpis wnioskodawcy nie jest liczony jako głos poparcia. Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą rozpatrywane.

BOMO
BOMO
 do góry