II edycja ogólnopolskiego konkursu pn. "My i RYBY - jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas"

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej przykłady zmian, które nastąpiły dzięki projektom współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) oraz budżetu państwa, realizowanym w ramach PO RYBY 2014-2020. 

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszenia należy przesłać w formie plików elektronicznych (wymogi techniczne: format .pdf, .jpg lub .png) na adres: MYIRYBY@minrol.gov.pl w terminie do 3 marca 2023 r.

Regulamin konkusu jest dostępny poniżej. 

Plakat konkurs II edycja Ryby i My
Plakat konkurs II edycja Ryby i My
Załączniki:
 do góry