Wolność jest podstawową wartością. Poszanowanie jej świadczy o człowieczeństwie, szacunku dla godności człowieka. Niepodległość Polski miała swoją cenę. Cenę wielu żyć, wielu poświęceń. Dlatego wolność ta jest dla nas, żyjących w wolnej Polsce, zobowiązaniem. Wszystkim, którzy wywalczyli dla nas tę niepodległość jesteśmy winni pamięć.

- Pamiętajmy o tych dzięki którym dziś możemy się tu zgromadzić przy dumnie powiewającej fladze biało-czerwonej. Pamiętajmy o tych, dzięki którym w życiu codziennym możemy cieszyć się wolnością słowa, wolnością religijną, możemy gromadzić się i dokonywać wyborów. Właśnie te słowa skierował Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek do licznie zgromadzonych przed Pomnikiem Martyrologii przy Domu Kultury w Ozimku, przybyłych, aby wspólnie świętować Dzień Niepodległości.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w intencji ojczyzny w kościele parafialnym p.w. Jana Chrzciciela w Ozimku, którą odprawił proboszcz ks. Marian Demarczyk. Nie zabrakło również przedstawicieli samorządu – Burmistrza Ozimka Mirosława Wieszołka oraz Skarbnika Gminy Ozimek Jadwigi Michnik, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ozimku Marka Elisa oraz Radnych Rady Miejskiej w Ozimku, Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ozimku i Radnych Powiatu Opolskiego. W uroczystościach uczestniczyły również poczty sztandarowe reprezentujące organizacje i instytucje z terenu naszej gminy, przedstawiciele placówek oświatowych, Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wszyscy zebrani przy akompaniamencie Ozimskiej Orkiestry Dętej udali się przemarszem pod Pomnik Martyrologii, gdzie nastąpiło uroczyste złożenie wiązanek kwiatów jako wyraz wdzięczności i pamięci o bohaterach, dzięki którym możemy żyć w wolnej i niepodległej Polsce.

W programie artystycznym wystąpiła Ozimska Orkiestra Dęta pod batutą Andrzeja Wilczyńskiego oraz młody wokalista Bartosz Bednarski ze Studia Piosenki NONET, którzy zachwycili publiczność.

Następnie zaproszono wszystkich zgromadzonych do Domu Kultury w Ozimku, gdzie przygotowano wernisaż wystawy pokonkursowej pn. „Niepodległa z przekazem dla przyszłych pokoleń”. W holu odbył się również mini recital rodziny Wilczyńskich, a każda część występu nagradzana była gromkimi brawami. Na zakończenie dokonano wręczenia nagród laureatom konkursu, którego dokonali dyrektor DK Justyna Wajs-Fijałkowska oraz Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek.

Równolegle do uroczystości na bieżni przy SP nr 3 w Ozimku trwały Towarzyski Bieg Niepodległościowy „Ultra Niepodległa 104km” w 104 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz Święto Niepodległości w Grodźcu – oba wydarzenia odbyły się pod Patronatem Burmistrza Ozimka Mirosława Wieszołka.

Świeto Niepodległości w Ozimku
Świeto Niepodległości w Ozimku
Galeria
 do góry