Na zaproszenie Burmistrza Ozimka Mirosława Wieszołka odbyły się spotkania w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku z przedstawicielami Rady Powiatu Opolskiego z naszej gminy, na czele z Wicestarostą Leonardą Płoszaj. Podczas rozmów poruszono szereg bardzo istotnych spraw bieżących powiatowo-gminnych i planowanych inwestycji w 2023 roku.

W spotkaniach z Wicestarostą Leonardą Płoszaj oraz radnymi powiatowymi Antonim Grycem, Krzysztofem Koźlikiem i Markiem Korniakiem, najbardziej dominującym tematem było zabezpieczenie środków w budżecie Powiatu Opolskiego na 2023 na modernizacje infrastruktury drogowej i chodnikowej oraz inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na drogach powiatowych w sołectwach Schodnia, Nowa Schodnia oraz na ul. Kolejowej w Ozimku.

- W Gminie Ozimek znajduje się ok. 55 km dróg powiatowych. To główne szlaki komunikacyjne łączące nasze sołectwa oraz drogi łączące Gminę Ozimek z gminami sąsiadującymi. Te trasy mają strategiczne znaczenie dla rozwoju gminy, a najważniejszym aspektem jest poprawa bezpieczeństwa naszych mieszkańców – komentuje Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek.

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu wyremontuje i wzmocni w tym roku most w Ozimku na ul. Kolejowej, a jego nośność zwiększy się z 30 do 42 ton. O rozpoczęciu inwestycji niebawem poinformujemy mieszkańców.

Poruszone zostały kwestie o rozpoczęciu przebudowy skrzyżowania ul. Wyzwolenia w ciągu DW 463 z ul. Kolejową w Ozimku oraz odpowiadając na liczne sygnały mieszkańców w celu zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa w tym miejscu oraz złego stanu nawierzchni ul. Kolejowej, która wymaga kompleksowego remontu.

Dyskutowano również o budowie w przyszłości ciągu pieszo-rowerowego łączącego Jurapark w Krasiejowie z Jeziorami Turawskimi, a w szczególności brakujących odcinków w miejscowościach Krasiejów, Schodnia, Pustków oraz Szczedrzyk. Każda z tych inwestycji ma wpłynąć w pierwszej kolejności na podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Ozimek.

Ponadto rozmawiano o potrzebie utworzenia domu dziennego pobytu w Gminie Ozimek - placówka byłaby przeznaczona dla osób aktywnych w wieku 60+, które ze względu na stan zdrowia, sytuację życiową i warunki rodzinne, wymagają aktywizacji.

Podczas rozmów poruszono rewitalizację kompleksu sportowo-atletycznego przy obiektach oświatowych PSP 1 i ZS w Ozimku. Z boiska sportowego i bieżni lekkoatletycznej korzystają uczniowie obu szkół oraz mieszkańcy.

Na zdjęciu od lewej Wicestarosta Opolski Leonarda Płoszaj i Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek
Na zdjęciu od lewej Wicestarosta Opolski Leonarda Płoszaj i Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek
Galeria
 do góry