W związku z zakończeniem zadania Budowa filii Żłobka Samorządowego w Ozimku dofinansowanego ze środków Budżetu Państwa z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ''MALUCH +'' 2021 ogłasza się uzupełniający nabór dzieci do Filii Żłobka Samorządowego w Ozimku przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 9 D.

Wypełniony wniosek pobrany w placówce bądź ze strony internetowej żłobka można złożyć w Żłobku Samorządowym w Ozimku przy ul. Księdza Kałuży 15 lub przesłać na adres info@zso.ozimek.pl do dnia 28 stycznia 2022r

Zlobek
Zlobek
 do góry