Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - przypomnienie o obowiązku złożenia deklaracji

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw.

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację. W przypadku mieszkania w bloku to zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast jeżeli w lokalu jest ono indywidualne takie jak np. kominek, bojler elektryczny lub koza wówczas deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

 • elektronicznie, przez stronę www.zone.gunb.gov.pl, wykorzystując do tego profil zaufany, edowód albo podpis kwalifikowany.
 • w wersji papierowej, składając ją osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku albo wysyłając ją tradycyjną pocztą na adres urzędu. 

Deklarację należy złożyć w terminie do:

 • 30 czerwca 2022 roku dla źródła ciepła, które było kiedykolwiek uruchomione przed 1 lipca 2021 r.,
 • do 14 dni od pierwszego uruchomienia dla źródeł ciepła uruchomionych po 1 lipca 2021r.

W deklaracji wyszczególnione są źródła ciepła, które należy zgłosić, są to:

 • miejska sieć ciepłownicza/ciepło systemowe/lokalna sieć ciepłownicza, 
 • kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy, 
 • kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem,
 • kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,
 • trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa, 
 • kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy,
 • kocioł olejowy,
 • pompa ciepła,
 • ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny,
 • kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

Urządzeń, których nie ma wskazanych w deklaracji nie zgłaszamy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, są to np. panele fotowoltaiczne czy klimatyzatory.

W deklaracji, oprócz źródeł ciepła, o których już wspominaliśmy, dla pozycji:

 • kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,
 • kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem

należy wskazać klasę oraz liczbę zainstalowanych kotłów na paliwo stałe a także rodzaj paliw stałych jakie są w nich używane. Klasę kotła możemy znaleźć na tabliczce znamionowej, albo w dokumentach gwarancyjnych.

Wymienione w deklaracji klasy to:

 • poniżej klasy 3 lub brak informacji,
 • klasa od 3 do 5 
 • ekoprojekt.

Paliwa stałe, które należy wskazać to:

 • węgiel i paliwa węglopochodne, 
 • pellet drzewny, 
 • drewno kawałkowe oraz inny rodzaj biomasy

Szczegółowych informacji udziela Referat Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska: tel. 774622806

Formularze są do pobrania w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku lub na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow 

 do góry