Noty historyczne

Pustków

Mapa rok 1930
Mapa rok 1930

(Smigulach 1679, Schmigule 1736, Bunkow 1784, Pustkow 1787, Colonia Pustków 1865, Wüsten 1936, Pustków po 1945).

W protokole wizytacyjnym kościoła w Szczedrzyku z roku 1679 znajduje się zapis mówiący o 5 zagrodnikach ze Smigulach płacących po jednym srebrnym groszu podatku kościelnego na rzecz tej parafii. Na mapie znajdującej się w „Homannische Atlas” z roku 1736 Schmigule zostały zaznaczone pomiędzy Schodnią, a Szczdrzykiem, w miejscu dzisiejszego Pustkowia.

Mapa rok 1736Pojawiające się później określenie Bonków używana było jeszcze w okresie międzywojennym (Bonkowe Berge). Nazwa Pustków, jako określenie pustkowia, miejsca niezagospodarowanego, ale także oddalonego od wsi, występuje w mianownictwie jako część wsi Schodna i Szczedrzyk. W 1836 roku w protokołach wizytacji szczedrzykowskiej parafii zapisano informację o 965 mieszkańcach Pustkowa.

Jako samodzielny przysiółek zostaje wymieniony pod nazwą Colonia Pustków będący częścią Szczedrzyka w roku 1865.

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2021-09-21 10:14
  • |
  • Licznik odwiedzin: 62 936 473