7 sierpnia 2010 roku Burmistrz Ozimka – Jan Labus oraz Primátor města Přerov - Ing. Jiří Lajtoch podczas Dni Świętego Wawrzyńca w Přerovie podpisali UMOWĘ O PARTNERSTWIE.

Wzajemne kontakty trwające od pięciu lat zapoczątkowały miedzy innymi wymianę doświadczeń w zakresie funkcjonowania samorządów oraz wymianę kulturalną.

Wspólnie zrealizowaliśmy projekt, pozyskując dofinansowanie z Unii Europejskiej, INTERREG IIIA, w ramach którego w Dinoparku w Krasiejowie zbudowane zostały trapy piesze, a w Přerovie pawilon na trasie krajoznawczej „Śladami łowców mamutów”.

Umowa o Partnerstwie formalizuje dotychczasową spontaniczną współpracę, poszerzając jej zakres o takie dziedziny jak oświata, sport, turystyka i inne.


Miasto Přerov leży w odległości ok. 200 km od Ozimka, pośrodku Moraw, na obu brzegach rzeki Bečvy. Dzięki swemu położeniu nazywane jest sercem Moraw.

 

W mieście żyje około 50 000 mieszkańców. Zasiedlenie tej okolicy sięga czasów prehistorycznych, o czym świadczą znaleziska archeologiczne.

 

Są tam widoczne zachowane kości mamuta oraz pojedyncze kości innych średnich i mniejszych zwierząt. W 2007 roku w Přerovie odnaleziono prawie 2-metrowy kieł mamuci.

 

www.mu-prerov.cz

 do góry