Dotyczy: „Rozbudowa skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Ozimek”

Wykonawca robót P.H.U. „LARIX” Sp. z o.o. informuje, iż od dn. 24.06.2024 r. od godz. 10:00 zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem DIG-RI.8022.222.2024.MK, polegająca na czasowym wyłączeniu z ruchu części drogi wojewódzkiej DW463 ul. Wyzwolenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z ul. Hutniczą.

Planowany okres zamknięcia ww. odcinka drogi od 24.06 do 31.08.2024 r.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z informacją uzyskaną od wykonawcy robót zachowana zostanie płynność dojazdu do marketów i sklepów zlokalizowanych przy ul. Hutniczej (Lidl, Pepco) oraz marketu Netto. Wjazd i wyjazd będzie się odbywał jedynie od strony ronda im. Jana Labusa.

Ponadto możliwy będzie ruch na ul. Wyzwolenia w kierunku osiedla tj. ul. Sikorskiego i w kierunku ul. Kolejowej jedynie od i w kierunku Krasiejowa, na zasadzie ruchu wahadłowego.

Przystanek autobusowy przy ul. Sikorskiego (Cmentarna) zostaje przeniesiony na Al. Friedricha Karla Schinkla (obok wjazdu do marketu NETTO) tj. do 31.08.2024 r.

Wykonawca robót przeprasza za wszelkie utrudnienia. 

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość uczestników ruchu.

W razie konieczności zmian w organizacji ruchu będziemy informować o tym na bieżąco.

Załączniki:
 do góry