Informacja dotycząca świadczenia pieniężnego związanego z rekompensatą kosztów pobytu i wyżywienia obywateli Ukrainy

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2024 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Z treści ustawy wynika, iż z dniem 30 czerwca 2024 r. przestaną obowiązywać przepisy (art. 13), dotyczące świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, ponoszonych przez właścicieli lokali prywatnych. Powyższe świadczenie miało charakter nadzwyczajny i z czasem utraciło swoje pierwotne znaczenie. Mowa o osobach, które przyjęły pod swój dach uchodźców wojennych z Ukrainy, zapewniając im nocleg i wyżywienie.

Z dniem 1 lipca 2024 r. finansowanie wsparcia w postaci zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy, będących w szczególnie trudnej sytuacji, będzie możliwe jedynie na podstawie podpisanej umowy z właściwym miejscowo wojewodą lub organem samorządowym, działającym na polecenie wojewody. W związku z powyższym obywatele Ukrainy będą mogli zgłaszać się do właściwego miejscowo wojewody, który udzieli im pomocy na zasadach określonych w art. 12 ustawy, wskazując wolne miejsce w obiekcie zbiorowego zakwaterowania.

Jednocześnie informujemy, iż została uruchomiona infolinia dla obywateli Ukrainy, którzy poszukują zakwaterowania pod nr. tel.: 774 524 113 lub 883 337 631 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.

 do góry