Podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Ozimku, która miała miejsce dnia 31 mają 2024 r. w Domu Kultury w Ozimku, Leonarda Płoszaj - Wicestarosta Opolski otrzymała tytuł "Zasłużona dla Gminy Ozimek". To najważniejsze odznaczenie, które przyznaje Rada Miejska w Ozimku.
Obecni byli Wojewoda Opolski Monika Jurek, Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Starosta Opolski Henryk Lakwa oraz wielu innych gości, którzy osobiście pogratulowali i podziękowali Pani Leonardzie Płoszaj za jej ogromy wkład w rozwój Województwa Opolskiego, Powiatu Opolskiego i Gminy Ozimek.
Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek miał zaszczyt odczytać uzasadnienie, wymieniając najważniejsze zasługi odznaczonej. W imieniu Rady Miejskiej w Ozimku życzenia złożyli Przewodniczący Zygmunt Olbryt i Wiceprzewodniczący Marek Elis.
Galeria
 do góry