Serdecznie Państwa zapraszamy na 29. Pielgrzymkę Mniejszości Narodowych i Etnicznych na Górę św. Anny, która odbędzie się 2 czerwca (niedziela) 2024 pod mottem słów z listu św. Pawła do Galatów: „Łaską Chrystusa powołani – trwajmy mocno przy Jego Ewangelii” (por. Ga 1,7).

Program pielgrzymki:

10:00 Modlitwy w intencji rodzin, o pokój oraz powołania kapłańskie i zakonne

10:45 Mowa powitalna Przewodniczącego ZNSSK Rafała Bartka i gości

11:00 Uroczysta Msza św. – przewodniczy ks. Bp Andrzej Czaja

13:00 Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej przy Domu Pielgrzyma

14:30 Nabożeństwo ku czci św. Anny w Bazylice

Ewangelia jest źródłem tożsamości chrześcijańskiej i jednocześnie wspiera przynależność kulturową człowieka. Ewangelia jest podstawą przesłania pokoju, pojednania i przyjaznej współpracy między narodami i grupami etnicznymi. Jezusowe orędzie pobudza ochrzczonych do odważnego działania we wspólnocie Kościoła i w społeczeństwie. Takie jest powołanie chrześcijańskie w dzisiejszym świecie.

Bądźmy razem tam, gdzie nie może nas zabraknąć: przy św. Annie i ze sobą nawzajem na „Górze ufnej modlitwy”.

Tegoroczna pielgrzymka będzie także okazją do świętowania 30-lecia partnerstwa między ZNSSK a BdV-Landesverband Thüringen.

Wydarzenie finansowane ze środków Konsulatu Niemiec w Opolu.

 do góry