Od 1 września 2024 r. do szkół wracają 3 godziny języka niemieckiego jako języka mniejszości. Mniejszość niemiecka przez ostatnie dwa lata apelowała o zaprzestanie dyskryminacji, z jaką się spotkała ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz polskiego rządu. W szkołach podstawowych w Gminie Ozimek języka niemieckiego jako języka mniejszości uczy się 671 uczniów.

Mocą rozporządzenia MEiN z lutego 2022 r., od 1 września 2022 r. nauka języka wszystkich mniejszości narodowych i etnicznych odbywała się w dotychczasowym wymiarze trzech godzin tygodniowo - z wyjątkiem mniejszości niemieckiej, dla której przewidziano naukę w zmniejszonym wymiarze do jednej godziny tygodniowo.

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 02.02.2024 r. Minister Edukacji Narodowej pani Barbary Nowackiej nastąpiła długo oczekiwana zmiana i powrót do normalności. Dzieci będą mogły ponownie uczyć się języka niemieckiego jako języka mniejszości w wymiarze trzech godzin. Oznacza to finalnie, że odzyskały te same prawa co pozostałe mniejszości narodowe w Polsce.

W 2022 r. po wprowadzeniu rozporządzenia zmieniającego liczbę godzin na naukę języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego, celem utrzymania germanistów w jednostkach oświatowych Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek wyraził wolę finansowania 1 dodatkowej godziny lekcyjnej. Wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami, które zostają pokryte z budżetu Gminy Ozimek.

Pod koniec 2022 r. Ziomkostwo Austriackie zwróciło się do Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku z propozycją darowizny na rzecz realizacji nauczania języka niemieckiego, jako języka mniejszości w szkołach podstawowych na terenie Gminy Ozimek.

Gmina na mocy porozumienia z Ziomkostwem Austriackim otrzymała darowiznę w kwocie 46 253,50 PLN z przeznaczeniem na refundację części kosztów poniesionych przez Gminę Ozimek na realizację dodatkowej godzin w szkołach na lekcje języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego w roku 2023 r. Środki zostały proporcjonalnie podzielone na wszystkie szkoły w gminie.

W 2024 r. ponownie otrzymaliśmy darowiznę w wysokości 42 164,00 zł, która również wsparła budżet Gminy Ozimek w zakresie refundacji powyższych kosztów. W tym roku zrealizowano z tych środków 597 godzin lekcyjnych.

W dniach 3-4 maja 2024 r. przedstawiciele Gminy Ozimek – Marcin Widera z Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz Aneta Woźnica nauczyciel języka niemieckiego w PSP 1 w Ozimku podziękowali w imieniu Burmistrza Ozimka Mirosława Wieszołka za darowiznę i współpracę.

Jednocześnie podczas corocznego seminarium przedstawicieli regionów zamieszkiwanych przez mniejszość niemiecką w Europie zaprezentowali, jak organizowana jest nauka języka niemieckiego jako języka mniejszości w Gminie Ozimek.

 

Ziomkostwo Austriackie to instytucja, której misją jest wsparcie mniejszości niemieckiej w Europie oraz działania na rzecz zachowania kultury i języka niemieckiego. Organizacja prowadzi działalność charytatywną i wspierającą mniejszość niemiecką m.in. działalność w Polsce, Czechach i Słowacji i Rumunii.

Dziękujemy Ziomkostwu Austriackiemu z panem Erichem Dannenbergiem i panią Ulrike Reich na czele.

Gmina Ozimek należy do wielokulturowego regionu z licznymi tradycjami, a to obliguje nas, aby pielęgnować nasze dziedzictwo w zakresie kultury, języka i zabytków.

Galeria
 do góry