21 maja mieszkańcy Chobia wybrali sołtysa i radę sołecką na następną 5-letnią kadencję. Poprzednia sołtyska wsi Magdalena Panitz nie kandydowała na kolejną kadencję.

Zgłoszono jedną kandydatkę, która w tajnym głosowaniu została nowym sołtysem - Pani Nikola Jośko.

Wybrano również skład rady sołeckiej, który prezentujemy poniżej:

  • Marzena Sowa
  • Sabina Sitnik
  • Nikola Bensch
  • Laura Bronder
  • Krzysztof Panitz

Burmistrz Mirosław Wieszołek podziękował byłej pani sołtys i radzie sołeckiej oraz złożył gratulacje nowym władzom wiejskim.

Galeria
 do góry