Gmina Ozimek otrzymała ponad 5 milionów złotych dofinansowania na drugi etap rozbudowy ul. Powstańców Śląskich w Schodni. Ta inwestycja jest kluczowa dla rozwoju biznesu w gminie, poprawiając połączenie DK46 z terenami inwestycyjnymi, na których działa wiele firm.

Dnia 27 marca 2024 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowo–Usługowym BEST-OPEBEL S.C. na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia – etap II” o wartości 8 400 002,10 zł.

W ramach umowy zostanie przeprowadzona rozbudowa odcinka od starego kościoła do skrzyżowania z przejazdem kolejowym tj. ulic Kolejowej i Danieckiej, o długości 859 m.

Przy ul. Powstańców Śląskich wykonany zostanie chodnik (prawa strona) o szerokości 2m oraz ścieżka pieszo-rowerowa (lewa strona) o szerokości 3m, które zapewnią bezpieczną komunikację pieszą i rowerową na budowanym odcinku. Ponadto zostanie zbudowane nowe oświetlenie uliczne. W ramach tej inwestycji zostanie również wykonana sieć wraz z przyłączami infrastruktury technicznej.

Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

„Obecnie kończymy pierwszy etap rozbudowy ulicy Powstańców Śląskich, dbamy o naszych mieszkańców i przedsiębiorców, dlatego do końca 2025 roku wybudujemy nową jezdnię, chodnik i ścieżkę rowerową, to powinno pozwolić ściągnąć do Ozimka w przyszłości nowych inwestorów, a zatem dać możliwość utworzenia nowych miejsc pracy w naszej gminie” – mówi Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek.

podpisanie umowy
podpisanie umowy
Galeria
 do góry