W imieniu Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły informujemy, że rozpoczął się nabór do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego. Nabór będzie trwał od 13 do 28 marca bieżącego roku.

 

Aby wziąć udział w wyborach, kandydat musi spełnić następujące kryteria:

  1. Zamieszkiwać na terenie województwa opolskiego.
  2. Być w wieku od 15 do 22 lat.
  3. Dołączyć do zgłoszenia listę poparcia zawierającą co najmniej 20 podpisów osób wspierających kandydaturę (alternatywą dla listy poparcia jest rekomendacja Młodzieżowej Rady Gminy/Powiatu lub samorządu szkoły/uczelni, organizacji działającej na rzecz młodzieży)
  4. Aktywnie działać na rzecz środowiska młodzieżowego.
  5. Wyrazić zgodę na kandydowanie.
  6. Zgłoszenia do udziału w Sejmiku można dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego.
  7. Kandydaturę może zgłosić wyłącznie osoba, której dotyczy zgłoszenie.

 

Wszystkie szczegółowe informacje na temat wyborów znajdują się na naszej stronie internetowej - Młodzieżowy Sejmik Województwa Opolskiego - Samorząd Województwa Opolskiego

Formularz zgłoszeniowy kandydata znajduje się tutaj - https://formularz.opolskie.pl/index.php/477165?lang=pl

 do góry